SINERGY 2021 – Challenges and solutions in contemporary LM PCI

Moderators: Yves Louvard (Paris, FR), Jens Flensted Lassen (Odense, DK), Zlatko Mehmedbegović (Belgrade, RS), Goran Stanković (Belgrade, RS)
Panel: Francesco Burzotta (Rome, IT), Vladimir Džavik (Toronto, CA), Tom Johnson (Bristol, UK)

Provisional strategy for the left main: a case in point (5 min)
Yves Louvard (Paris, FR)

T or TAP technique for the left main: a case in point (5 min)
Francesco Burzotta (Rome, IT)

Culotte technique for the left main: a case in point (5 min)
Tom Johnson (Bristol, UK)

DK Crush technique for the left main: a case in point (5 min)
Vladimir Džavik (Toronto, CA)

Chatmaster: Mila Kovačević (Novi Sad, RS)

SINERGY 2021 – EBC Main & DK Crush V – are they complementary?

Moderators: Goran Stanković (Belgrade, RS), Yves Louvard (Paris, FR), Jens Flensted Lassen (Odense, DK), Dejan Milašinović (Belgrade, RS)
Panel: Shao-Liang Chen (Nanjing, CN), David Hildick-Smith (Brighton, UK)

DK Crush V: key messages
Shao-Liang Chen (Nanjing, CN)

EBC MAIN: key messages
David Hildick-Smith (Brighton, UK)

Chatmaster: Mila Kovačević (Novi Sad, RS)

SINERGY 2021 – Novosti sa kongresa ESC 2021

Predsedavajući: Goran Stanković (Belgrade, RS), Siniša Stojković (Belgrade, RS), Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

MASTER-DAPT (5 min)
Goran Stanković (Belgrade, RS)

EMPEROR preserved: iz perspektive endokrinologa (5 min)
Nebojša Lalić (Belgrade, RS)

EMPEROR preserved: iz perspektive kardiologa (5 min)
Arsen Ristić (Belgrade, RS)

Atrijalna fibrilacija (5 min)
Tatjana Potpara (Belgrade, RS)

TOMAHAWK (5 min)
Ilija Srdanović (Novi Sad, RS)

RIPCORD 2 (5 min)
Branko Beleslin (Belgrade, RS)

SINERGY 2021 – ESC preporuke za srčanu insuficijenciju

ESC preporuke za srčanu insuficijenciju

Predsedavajući: Petar M. Seferović (Belgrade, RS)
Panelisti: Arsen Ristić (Belgrade, RS), Svetlana Apostolović (Niš, RS), Marija Polovina (Belgrade, RS), Goran Davidović (Kragujevac, RS), Dragan Simić (Belgrade, RS), Slavica Radovanović (Belgrade, RS), Petar Otašević (Belgrade, RS), Jadranka Dejanović (Belgrade, RS)

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O PREPORUKAMA ZA LEČENJE SRČANE INSUFICIJENCIJE EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2021

Najvažnije kliničke novine u Evropskim preporukama za lečenje srčane insuficijencije 2021 (10 min)
Petar M. Seferović (Belgrade, RS)

Lekovi za lečenje svih bolesnika sa srčanom insuficijencijom i smanjenom ejekcionom frakcijom (5 min)
Arsen Ristić (Belgrade, RS)

Lekovi za lečenje najtežih bolesnika sa srčanom insuficijencijom i smanjenom ejekcionom frakcijom (5 min)
Svetlana Apostolović (Niš, RS)

Novost na koju smo dugo čekali: i srčana insuficijencija sa očuvanom ejekcionom frakcijom se može lečiti (5 min)
Marija Polovina (Belgrade, RS)

Novi algoritam za lečenje srčane insuficijencije sa smanjenom ejekcionom frakcijom (5 min)
Goran Davidović (Belgrade, RS)

Okrugli sto: Da li smo na pragu uspešnijeg lečenja srčane insuficijencije sa smanjenom ejekcionom frakcijom (30 min)
Predsedavajući: Petar M. Seferović (Belgrade, RS)
Učesnici: Arsen Ristić (Belgrade, RS), Svetlana Apostolović (Niš, RS), Marija Polovina (Belgrade, RS), Goran Davidović (Kragujevac, RS), Dragan Simić (Belgrade, RS), Slavica Radovanović (Belgrade, RS), Petar Otašević (Belgrade, RS), Jadranka Dejanović (Belgrade, RS)

SINERGY 2021 – Mala škola aritmologije: Amiodaron i hipertireoza

Predsedavajući: Nebojša Mujović (Belgrade, RS), Tatjana Potpara (Belgrade, RS), Dragana Miljić (Belgrade, RS)
Panelisti: Aleksandar Kocijančić (Belgrade, RS), Milisav Tomović (Belgrade, RS), Milan Marinković (Belgrade, RS), Vladan Kovačević (Belgrade, RS)
Chatmaster: Miroslav Mihajlović (Belgrade, RS)

Uvod – savremena klinička primena amiodarona u lečenju aritmija (7 min)
Nebojša Mujović (Belgrade, RS)

Prikaz slučaja #1 – Amiodaronska tireotoksikoza sa letalnim ishodom (7 min)
Milan Marinković (Belgrade, RS)

Amiodaronska hipertireoza (10 min)
Dragana Miljić (Belgrade, RS)

Prikaz slučaja #2 – Ponovna primena amiodarona nakon prethodne epizode hipertireoze (7 min)
Vladan Kovačević (Belgrade, RS)

Diskusija (15 min)

Primena amiodarona na Klinici za kardiologiju KCS u savremenoj praksi (5 min)
Miroslav Mihajlović (Belgrade, RS)

Zaključci – osnovne poruke (5 min)

1 2 3 6