SINERGY 2020 – Latest in cardiology: news from the ESC congress


 

You may also like

SINERGY 2021 - Apiksaban nakon PCI u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Predavači: Goran Stanković (Belgrade, RS), ...
SINERGY 2021 - Novosti sa kongresa ESC 2021
Predsedavajući: Goran Stanković (Belgrade, ...
SINERGY 2021 - ESC preporuke za srčanu insuficijenciju
ESC preporuke za srčanu insuficijenciju ...
SINERGY 2021 - Mala škola aritmologije: Amiodaron i hipertireoza
Predsedavajući: Nebojša Mujović (Belgrade, ...
SINERGY 2021 - Urgentna kardiološka stanja - izazovi i rešenja
(SINERGIJA & prijatelji – u saradnji sa ...
SINERGY 2020 - SINERGY & FRIENDS: CardioCath @SINERGY
SINERGY & FRIENDS: CardioCath @SINERGY ...

Page 1 of 6