New ESC guidelines in clinical context / Nove ESC preporuke u kliničkoj praksi

Klinički slučajevi: kako primeniti u praksi nove ESC preporuke za atrijalnu fibrilaciju
Uvod, Tatjana Potpara (Belgrade, RS), Nebojša Mujović (Belgrade, RS)
Prezentacija prvog slučaja, Milan Marinković (Belgrade, RS)
Komentar, Nebojša Mujović (Belgrade, RS)
Prezentacija drugog slučaja, Miroslav Mihajlović (Belgrade, RS)
Komentar, Tatjana Potpara (Belgrade, RS)
Pitanja i odgovori

Klinički slučajevi: kako primeniti u praksi nove ESC preporuke za NSTE-AKS Uvod, Goran Stanković (Belgrade, RS), Dejan Milašinović (Belgrade, RS)
Prezentacija prvog slučaja, Gordana Krljanac (Belgrade, RS)
Komentar, Dejan Milašinović (Belgrade, RS)
Prezentacija drugog slučaja, Aleksandra Milošević (Belgrade, RS)
Komentar, Dejan Milašinović (Belgrade, RS)
Pitanja i odgovori

You may also like

SINERGY 2021 - Apiksaban nakon PCI u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Predavači: Goran Stanković (Belgrade, RS), ...
SINERGY 2021 - Novosti sa kongresa ESC 2021
Predsedavajući: Goran Stanković (Belgrade, ...
SINERGY 2021 - ESC preporuke za srčanu insuficijenciju
ESC preporuke za srčanu insuficijenciju ...
SINERGY 2021 - Mala škola aritmologije: Amiodaron i hipertireoza
Predsedavajući: Nebojša Mujović (Belgrade, ...
SINERGY 2021 - Urgentna kardiološka stanja - izazovi i rešenja
(SINERGIJA & prijatelji – u saradnji sa ...
SINERGY 2020 - SINERGY & FRIENDS: CardioCath @SINERGY
SINERGY & FRIENDS: CardioCath @SINERGY ...

Page 1 of 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*