ESC preporuke za srčanu insuficijenciju

Predsedavajući: Petar M. Seferović (Belgrade, RS)
Panelisti: Arsen Ristić (Belgrade, RS), Svetlana Apostolović (Niš, RS), Marija Polovina (Belgrade, RS), Goran Davidović (Kragujevac, RS), Dragan Simić (Belgrade, RS), Slavica Radovanović (Belgrade, RS), Petar Otašević (Belgrade, RS), Jadranka Dejanović (Belgrade, RS)

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O PREPORUKAMA ZA LEČENJE SRČANE INSUFICIJENCIJE EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2021

Najvažnije kliničke novine u Evropskim preporukama za lečenje srčane insuficijencije 2021 (10 min)
Petar M. Seferović (Belgrade, RS)

Lekovi za lečenje svih bolesnika sa srčanom insuficijencijom i smanjenom ejekcionom frakcijom (5 min)
Arsen Ristić (Belgrade, RS)

Lekovi za lečenje najtežih bolesnika sa srčanom insuficijencijom i smanjenom ejekcionom frakcijom (5 min)
Svetlana Apostolović (Niš, RS)

Novost na koju smo dugo čekali: i srčana insuficijencija sa očuvanom ejekcionom frakcijom se može lečiti (5 min)
Marija Polovina (Belgrade, RS)

Novi algoritam za lečenje srčane insuficijencije sa smanjenom ejekcionom frakcijom (5 min)
Goran Davidović (Belgrade, RS)

Okrugli sto: Da li smo na pragu uspešnijeg lečenja srčane insuficijencije sa smanjenom ejekcionom frakcijom (30 min)
Predsedavajući: Petar M. Seferović (Belgrade, RS)
Učesnici: Arsen Ristić (Belgrade, RS), Svetlana Apostolović (Niš, RS), Marija Polovina (Belgrade, RS), Goran Davidović (Kragujevac, RS), Dragan Simić (Belgrade, RS), Slavica Radovanović (Belgrade, RS), Petar Otašević (Belgrade, RS), Jadranka Dejanović (Belgrade, RS)

You may also like

SINERGY 2021 - Challenges and solutions in contemporary LM PCI
Moderators: Yves Louvard (Paris, FR), Jens ...
SINERGY 2021 - EBC Main & DK Crush V – are they complementary?
Moderators: Goran Stanković (Belgrade, RS), ...
SINERGY 2021 - Apiksaban nakon PCI u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Predavači: Goran Stanković (Belgrade, RS), ...
SINERGY 2021 - Novosti sa kongresa ESC 2021
Predsedavajući: Goran Stanković (Belgrade, ...
SINERGY 2021 - Dapagliflozin lek prve linije u terapiji HFrEF
Moderator: Goran Stanković (Belgrade, RS) ...
SINERGY 2021 - Mala škola aritmologije: Amiodaron i hipertireoza
Predsedavajući: Nebojša Mujović (Belgrade, ...

Page 1 of 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*