(SINERGIJA & prijatelji – u saradnji sa Udruženjem koronarnih jedinica Srbije)

Predsedavajući: Zorana Vasiljević-Pokrajčić (Belgrade, RS), Marija Zdravković (Belgrade, RS), Vladan Vukčević (Belgrade, RS)

Uvod – ključne poruke sa V kongresa Udruženja koronarnih jedinica Srbije (5 min)
Marija Zdravković (Belgrade, RS)

AKS kod žena: šta je drugačije?

MINOCA (5 min)
Aleksandra Đoković (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

SCAD (5 min)
Sonja Šalinger (Niš, RS)
Diskusija (5 min)

Imidžing u urgentnim kardiološkim stanjima

Ehokardiografija (5 min)
Ivan Stanković (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

MSCT (5 min)
Radosav Vidaković (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

CMR (5 min)
Marija Zdravković (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

You may also like

SINERGY 2021 - Challenges and solutions in contemporary LM PCI
Moderators: Yves Louvard (Paris, FR), Jens ...
SINERGY 2021 - EBC Main & DK Crush V – are they complementary?
Moderators: Goran Stanković (Belgrade, RS), ...
SINERGY 2021 - Apiksaban nakon PCI u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Predavači: Goran Stanković (Belgrade, RS), ...
SINERGY 2021 - Novosti sa kongresa ESC 2021
Predsedavajući: Goran Stanković (Belgrade, ...
SINERGY 2021 - Dapagliflozin lek prve linije u terapiji HFrEF
Moderator: Goran Stanković (Belgrade, RS) ...
SINERGY 2021 - ESC preporuke za srčanu insuficijenciju
ESC preporuke za srčanu insuficijenciju ...

Page 1 of 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*