SCAD Case 3

Pacijentkinja 43 godine

Bol u grudima po tipu stezanja, sa propagacijom u levo rame, koji se javio u miru 2h pre prijema na IKVB “Dedinje”
Lična anamneza; Hipertoničar, TA dobro regulisana propisanom terapijom. Pozitivna porodična anamneza na KVB, pušač.

Na prijemu kardiopulmonalno kompenzovana, navodi bol u grudima umerenog intenziteta
TA: 155/100mmHg

U laboratorijskim analizama: CK 85, CKMB 19, hsTn 215 / nakon 6h:  CK 1609, CKMB 177, hsTn 51548  

EKG:

SCAD kroz vreme

Učiteljica, 35 godina, nakon popodnevnog školskog časa dobija anginozni bol!
Lekaru se javlja  u 21h  (bol je u naletima trajao oko 3 sata)

-KP: 160/100 mm Hg (nikada nije merila povišen pritisak)
-Nema faktore rizika za koronarnu bolest

EKG: infero-apiko-lateralna ST elevacija

OCT-om vođena PCI SCAD

Muškarac starosti 35 godine dovežen je od strane SHMP zbog jakog ponavljajućeg bola u grudima.
Prethodno veče abuzus alkoholom i konzumirao veću količinu energetskih pića i duvana.
Negira druge komorbiditete.
FR: Pušač.
Po dolasku u prijemnu ambulantu negira tegobe.

EKG:

U laboratorijskim ananlizama CK-MB i hs-Troponin I u ref. granicama.

Tokom opservacije ponovo se razvija jak bol u grudima.

Sumnja na SCAD

Bolesnica stara 45 godina
Bol u grudima iza grudne kosti, koji se širi u levu ruku koja trne, trajanja do sat vremena, prvi put u životu, u mirovanju.
Faktor rizika za KVB: Pušač
Kardiopulmonalno kompenzovana, TA 150/90mmHg

EKG: sinusni ritam, fr 70/min, bez ST i T promena