Programme-old

TimeSession
09.00-09.15Welcome
Goran Stanković (Belgrade, RS), Milika Ašanin (Belgrade, RS)
09.15-10.10

Urgentna kardiološka stanja - izazovi i rešenja
(SINERGIJA & prijatelji – u saradnji sa Udruženjem koronarnih jedinica Srbije)

Predsedavajući: Zorana Vasiljević-Pokrajčić (Belgrade, RS), Marija Zdravković (Belgrade, RS), Vladan Vukčević (Belgrade, RS)

Uvod – ključne poruke sa V kongresa Udruženja koronarnih jedinica Srbije (5 min)
Marija Zdravković (Belgrade, RS)

AKS kod žena: šta je drugačije?

MINOCA (5 min)
Aleksandra Đoković (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

SCAD (5 min)
Sonja Šalinger (Niš, RS)

Diskusija (5 min)

Imidžing u urgentnim kardiološkim stanjima

Ehokardiografija (5 min)
Ivan Stanković (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

MSCT (5 min)
Radosav Vidaković (Belgrade, RS)

Diskusija (5 min)

CMR (5 min)
Marija Zdravković (Belgrade, RS)

Diskusija (5 min)

10.15-10.55

Mala škola aritmologije: Amiodaron i hipertireoza

Predsedavajući: Nebojša Mujović (Belgrade, RS), Tatjana Potpara (Belgrade, RS), Dragana Miljić (Belgrade, RS)
Panelisti: Aleksandar Kocijančić (Belgrade, RS), Milisav Tomović (Belgrade, RS), Milan Marinković (Belgrade, RS), Vladan Kovačević (Belgrade, RS)
Chatmaster: Miroslav Mihajlović (Belgrade, RS)

Uvod – savremena klinička primena amiodarona u lečenju aritmija (7 min)
Nebojša Mujović (Belgrade, RS)

Prikaz slučaja #1 – Amiodaronska tireotoksikoza sa letalnim ishodom (7 min)
Milan Marinković (Belgrade, RS)

Amiodaronska hipertireoza (10 min)
Dragana Miljić (Belgrade, RS)

Prikaz slučaja #2 – Ponovna primena amiodarona nakon prethodne epizode hipertireoze (7 min)
Vladan Kovačević (Belgrade, RS)

Diskusija (15 min)

Primena amiodarona na Klinici za kardiologiju KCS u savremenoj praksi (5 min)
Miroslav Mihajlović (Belgrade, RS)

Zaključci – osnovne poruke (5 min)

11.00-11.55

ESC preporuke za srčanu insuficijenciju

Predsedavajući: Petar M. Seferović (Belgrade, RS)
Panelisti: Arsen Ristić (Belgrade, RS), Svetlana Apostolović (Niš, RS), Marija Polovina (Belgrade, RS), Goran Davidović (Kragujevac, RS), Dragan Simić (Belgrade, RS), Slavica Radovanović (Belgrade, RS), Petar Otašević (Belgrade, RS), Jadranka Dejanović (Belgrade, RS)

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O PREPORUKAMA ZA LEČENJE SRČANE INSUFICIJENCIJE EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA 2021

Najvažnije kliničke novine u Evropskim preporukama za lečenje srčane insuficijencije 2021 (10 min)
Petar M. Seferović (Belgrade, RS)

Lekovi za lečenje svih bolesnika sa srčanom insuficijencijom i smanjenom ejekcionom frakcijom (5 min)
Arsen Ristić (Belgrade, RS)

Lekovi za lečenje najtežih bolesnika sa srčanom insuficijencijom i smanjenom ejekcionom frakcijom (5 min)
Svetlana Apostolović (Niš, RS)

Novost na koju smo dugo čekali: i srčana insuficijencija sa očuvanom ejekcionom frakcijom se može lečiti (5 min)
Marija Polovina (Belgrade, RS)

Novi algoritam za lečenje srčane insuficijencije sa smanjenom ejekcionom frakcijom (5 min)
Goran Davidović (Belgrade, RS)

Okrugli sto: Da li smo na pragu uspešnijeg lečenja srčane insuficijencije sa smanjenom ejekcionom frakcijom (30 min)
Predsedavajući: Petar M. Seferović (Belgrade, RS)
Učesnici: Arsen Ristić (Belgrade, RS), Svetlana Apostolović (Niš, RS), Marija Polovina (Belgrade, RS), Goran Davidović (Kragujevac, RS), Dragan Simić (Belgrade, RS), Slavica Radovanović (Belgrade, RS), Petar Otašević (Belgrade, RS), Jadranka Dejanović (Belgrade, RS)

12.00-12.45

Dapagliflozin lek prve linije u terapiji HFrEF 

Moderator: Goran Stanković (Belgrade, RS)
Predavači: Arsen Ristić (Belgrade, RS), Mila Kovačević (Novi Sad, RS), Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

Sponzorski simpozijum (AstraZeneca)

13.00-13.45

Simpozijum za vreme ručka

Imamo li odgovor na kardio-metabolički poremećaj u tipu 2 dijabetesa?

Predsedavajući: Nebojša M. Lalić (Belgrade, RS), Edita Stokić (Novi Sad, RS), Goran Stanković (Belgrade, RS)

Efekti semaglutida na glikemijsku kontrolu
Nebojša M. Lalić (Belgrade, RS)

Efekti semaglutida na telesnu masu
Edita Stokić (Novi Sad, RS)

Kardiovaskularni efekti semaglutida
Goran Stanković (Belgrade, RS)

Sponzorski simpozijum (Novo Nordisk)

14.00-14.55

Novosti sa kongresa ESC 2021

Predsedavajući: Goran Stanković (Belgrade, RS), Siniša Stojković (Belgrade, RS), Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

MASTER-DAPT (5 min)
Goran Stanković (Belgrade, RS)

EMPEROR preserved: iz perspektive endokrinologa (5 min)
Nebojša Lalić (Belgrade, RS)

EMPEROR preserved: iz perspektive kardiologa (5 min)
Arsen Ristić (Belgrade, RS)

Atrijalna fibrilacija (5 min)
Tatjana Potpara (Belgrade, RS)

TOMAHAWK (5 min)
Ilija Srdanović (Novi Sad, RS)

RIPCORD 2 (5 min)
Branko Beleslin (Belgrade, RS)

15.00-15.30

Apiksaban nakon PCI u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Predavači: Goran Stanković (Belgrade, RS), Tatjana Potpara (Belgrade, RS)

Sponzorski simpozijum (Pfizer)

15.35-16.15

EBC Main & DK Crush V – are they complementary?
(SINERGY worldwide perspectives)

Moderators: Goran Stanković (Belgrade, RS), Yves Louvard (Paris, FR), Jens Flensted Lassen (Odense, DK),
Dejan Milašinović (Belgrade, RS)
Panel: Shao-Liang Chen (Nanjing, CN), David Hildick-Smith (Brighton, UK)

DK Crush V: key messages
Shao-Liang Chen (Nanjing, CN)

EBC MAIN: key messages
David Hildick-Smith (Brighton, UK)

Chatmaster: Mila Kovačević (Novi Sad, RS)

16.20-17.30

Challenges and solutions in contemporary LM PCI
(SINERGY worldwide perspectives)

Moderators: Yves Louvard (Paris, FR), Jens Flensted Lassen (Odense, DK), Zlatko Mehmedbegović (Belgrade, RS), Goran Stanković (Belgrade, RS)
Panel: Francesco Burzotta (Rome, IT), Vladimir Džavik (Toronto, CA), Tom Johnson (Bristol, UK)

Provisional strategy for the left main: a case in point (5 min)
Yves Louvard (Paris, FR)

T or TAP technique for the left main: a case in point (5 min)
Francesco Burzotta (Rome, IT)

Culotte technique for the left main: a case in point (5 min)
Tom Johnson (Bristol, UK)

DK Crush technique for the left main: a case in point (5 min)
Vladimir Džavik (Toronto, CA)

Chatmaster: Mila Kovačević
(Novi Sad, RS)

 

17.30-17.45

Late-breaking trial: MASTER DAPT, results and discussion

Speakers: Marco Valgimigli (Lugano, CH),  Goran Stanković (Belgrade, RS)

Sponsored by Terumo

17.45-18.00

What to expect from your DES in ever more COMPLEX settings

Speakers: Vladan Vukčević (Belgrade, RS), Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

Sponsored by Terumo

TimeSession
09.00-09.55

COVID-19 i kardiovaskularni sistem

Predsedavajući: Vladan Vukčević (Belgrade, RS), Marija Zdravković (Belgrade, RS), Arsen Ristić (Belgrade, RS)

COVID-19 vakcine (10 min)
Ana Banko (Belgrade, RS)

Akutne kardiovaskularne komplikacije COVID-19 infekcije (10 min)
Arsen Ristić (Belgrade, RS), Ivana Veljić (Belgrade, RS)

Diskusija (10 min)

Post-COVID-19 sindrom (10 min)
Marija Zdravković (Belgrade, RS), Slobodan Klašnja (Belgrade, RS)

Diskusija (10 min)

10.00-10.55

Doziranje NOAK kod bolesnika sa AF
(SINERGIJA & prijatelji – u saradnji sa SAFA)

Predsedavajući: Tatjana Potpara (Belgrade, RS), Nebojša Mujović (Belgrade, RS)
Panelisti: Marija Zdravković (Belgrade, RS), Stefan Simović (Kragujevac, RS), Tanja Jozić (Belgrade, RS)

Chatmaster: Miroslav Mihajlović (Belgrade, RS)

UVOD: Primum non nocere! (10 min)
Tatjana Potpara (Belgrade, RS)

Prikaz slučaja #1: AF, diabetes mellitus i hronična bubrežna insuficijencija (5 min)
Milan Marinković (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

Prikaz slučaja #2: AF i povišen HAS-BLED skor (5 min)
Tanja Jozić (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

Diskusija i zaključak

11.00-11.55

ESC preporuke – valvularna bolest srca

Predsedavajući: Branislava Ivanović (Belgrade, RS), Danijela Zamaklar-Trifunović (Belgrade, RS), Milan Nedeljković (Belgrade, RS)
Panelisti: Olga Petrović (Belgrade, RS), Marko Banović (Belgrade, RS), Svetozar Putnik (Belgrade, RS), Ivan Stanković (Belgrade, RS), Miodrag Perić (Belgrade, RS), Aleksandra Nikolić (Belgrade, RS)

ESC preporuke za lečenje valvularne bolesti: najvažnije poruke
Branislava Ivanović (Belgrade, RS)

Mitralna valvula (5 min)
Danijela Zamaklar-Trifunović (Belgrade, RS)

Aortna stenoza (5 min)
Marko Banović (Belgrade, RS)

Preporuke za peri- i postoperativnu antitrombocitnu terapiju nakon zamene ili reparacije valvula (5 min)
Olga Petrović (Belgrade, RS)

SAVR vs. TAVI (5 min)
Svetozar Putnik (Belgrade, RS) 

Trikuspidna valvula i udružena bolest više zalistaka (5 min)
Ivan Stanković (Belgrade, RS)

12.00-12.30

TAVI indications in 2021

TAVI and patients selection
Matijaž Bunc (Ljubljana, SI)

TAVI clinical path in Serbia
Darko Boljević (Belgrade, RS)

Sponsored by Medtronic

12.30-13.00

EAPCI Expert Consensus Document on INOCA and the real practice

Speakers: Darius Dudek (Krakow, PL), Goran Stanković (Belgrade, RS), Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

Introduction (3 min)
Goran Stanković (Belgrade, RS)

CMD – why the diagnosis is important? (7 min)
Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

Successful INOCA patient management (15 min)
Darius Dudek (Krakow, PL)

Take-home messages (5 min)
Goran Stanković (Belgrade, RS)

Sponsored by Abbott

13.00-13.45

Simpozijum za vreme ručka

Dabigatran i empagliflozin – klasici u klasi

Robert Bernat (Kaiserslautern, DE)

Diskusija (5 min)

Sponzorski simpozijum (Boehringer Ingelheim)

14.00-14.55

Od primarne PCI do sekundarne prevencije: kako sprečiti nove koronarne događaje?
(SINERGY drugs & stents)

Predsedavajući: Goran Stanković (Belgrade, RS),  Branislava Ivanović (Belgrade, RS), Arsen Ristić (Belgrade, RS)
Koordinator: Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

Kompleksna PCI i ishemijski rizik (7 min)
Goran Stanković (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

Antitrombocitna terapija u sekundarnoj prevenciji (7 min)
Dejan Milašinović (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

Optimalna vrednost LDL u sekundarnoj prevenciji (7 min)
Branislava Ivanović (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

Antiinflamatorna terapija u sekundarnoj prevenciji (7 min)
Arsen Ristić (Belgrade, RS)
Diskusija (5 min)

15.00-15.55

Complete coronary revascularization: prognostic impact and how to achieve it
(SINERGY worldwide perspectives)

Moderators: Shamir Mehta (Hamilton, CA), Sunao Nakamura (Tokyo, JP), Goran Stanković (Belgrade, RS), Shuichiro Takanashi (Tokyo, JP), Gabor Toth (Graz, AT), Zlatko Mehmedbegović (Belgrade, RS)

Clinical impact of complete revascularization (8 min)
Shamir Mehta (Hamilton, CA)

FFR as a universal decision-making tool: PCI and CABG (8 min)
Gabor Toth (Graz, AT)

Achieving complete revascularization: surgical perspective (8 min)
Shuichiro Takanashi (Tokyo, JP)

Complete revascularization and the challenge of CTO (8 min)
Sunao Nakamura (Tokyo, JP)

Chatmaster: Ivan Ilić (Belgrade, RS)

16.00-16.55

Best practices in PCI
(SINERGY worldwide perspectives)

Moderators: Javier Escaned (Madrid, ES), Lampros Michalis (Ioannina, GR), Dejan Milašinović (Belgrade, RS), Goran Stanković (Belgrade, RS)

Best practices in PCI: an integrated approach (8 minutes)
Javier Escaned (Madrid, ES)

Intracoronary physiology guidance: a case in point from DEFINE-PCI (5 min)
Nieves Gonzalo (Madrid, ES)

Routine IVUS-guided PCI: a case in point from the ULTIMATE trial (5 min)
Jun-Jie Zhang (Nanjing, CN)

IVUS-guided LM PCI: a case in point from the EXCEL trial (5 min)
Akiko Maehara (New York, US)

OCT for the left main: a case in point from the LEMON trial (5 min)
Nicolas Amabile (Paris, FR)

Chatmaster: Milenko Čanković (Novi Sad, RS)

17.00-17.55

Terapijske opcije kod bolesnika sa hroničnim koronarnim sindromom

Predsedavajući: Miloje Tomašević (Belgrade, RS), Milan Pavlović (Niš, RS)
Panelisti: Dejan Orlić (Belgrade, RS), Milan Dobrić (Belgrade, RS), Milorad Tešić (Belgrade, RS)

Revascularizacija vs. medikamentna terapija
Milan Pavlović (Niš, RS)

Slučaj #1
Milan Dobrić (Belgrade, RS)

Slučaj #2
Milorad Tešić (Belgrade, RS)

Poruke – studija ISHEMIJA
Dejan Orlić (Belgrade, RS)

17.55-18.00

Closing
Goran Stanković (Belgrade, RS)

TimeSession

Day 1

Thursday, September 16th

09.00-09.15

Dvojna atitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu

Predavači: Vladan Vukčević (Belgrade, RS), Aleksandra Milošević (Belgrade, RS)

Sponzorski simpozijum (Alkaloid)

09.30-09.45

ACE-inhibitori i statini: saveznici u lečenju koronarne bolesti

Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

Sponzorski simpozijum (PharmaSwiss)

09.45-10.00

Transtiretinska amiloidoza sa kardiomiopatijom

Arsen Ristić (Belgrade, RS)

Sponzorski simpozijum (Pfizer)

10.00-11.00

Mala škola ehokardiografije: My way

Koordinator: Ivan Stanković (Belgrade, RS)

11.30-12.30Optimizing PCI in challenging disease subset: emerging evidence in the clinical context

Moderators: Kostas Toutouzas (Atheens, GR), Dragan Debeljački (Novi Sad, RS)
Speakers: Matijaž Bunc (Ljubljana, SI), Kostas Toutouzas (Atheens, GR), Valery Gelev (Sofia, BG), Nenad Božinović (Niš, RS), Dragan Debeljački (Novi Sad, RS), Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

Sponsored by Biotronik
12.30-13.30Updates in intracoronary physiology & imaging

IVUS: when, how and why?
Maciej Lesiak, (Poznan, PL)

OCT : when, how and why?
Salvatore Brugaletta (Barcelona, ES)

IVUS guidance for LM PCI
Joze De La Torre Hernandez (Santander, ES)

Coronary physiology: lessons for everyday practice
Justin Davies (London, UK)
13.30-14.00How to perform bifurcation PCI: My way

Sunao Nakamura (Tokyo, JP)
14.00-14.15

Calcified lesions: the new frontier in improving PCI outcomes

Speakers: Vladan Vukčević (Belgrade, RS), Joško Bulum (Zagreb, HR), Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

Indications for rota, how to recognize it and rota cut technique
Joško Bulum (Zagreb, HR)

Rotational atherectomy in everyday practice: the emerging evidence base
Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

Discussion

Sponsored by Boston Scientific
14.30-15.30Regional exchange: calcified lesions

My patient with a severely calcified LAD lesion: 3 key messages (8 min)
Dragan Topić (Belgrade, RS)

IVL for calcified peripheral disease: 3 key messages (8 min)
Dragan Sagić (Belgrade, RS), Želimir Antonić (Belgrade, RS)

My patient with a severely calcified RCA : 3 key messages (8 min)
Michail Papafaklis (Ioannina, GR)

My patient undergoing rotational atherectomy: 3 key messages (8 min)
Vladan Vukčević (Belgrade, RS)

My patient undergoing intravascular lithotripsy: 3 key messages (8 min)
Dragan Debeljački (Novi Sad, RS)

My patient undergoing intravascular lithotripsy: 3 key messages (8 min)
Marin Postu (Bucharest, RO)
15.30-15.45New generation TAVI device and clinical experience

Matijaž Bunc (Ljubljana, SI)

Sponsored by Kardiomed

Day 2

Friday, September 17th

09.00-09.30

Jodna kontrastna sredstva

Jodna kontrastna sredstva
Vladan Vukčević (Belgrade, RS)

Bezbednost kontrastnih sredstava na bazi joda
Dragan Debeljački (Novi Sad, RS)

Sponzorski simpozijum (Bayer)

09.30-09.45

Antitrombocitna terapija

Predavači: Branislava Ivanović (Belgrade, RS), Miodrag Dikić (Belgrade, RS), Zlatko Mehmedbegović (Belgrade, RS)

Sponzorski simpozijum (Hemofarm)

10.00-10.15

Primena leka Xarelto kod bolesnika sa AF nakon PCI

Dejan Milašinović (Belgrade, RS)

Sponzorski simpozijum (Bayer)

10.30-11.30

Preporuke Evropskog udruženja kardiologa: prevencija kardiovaskularnih oboljenja

Predsedavajući: Branislava Ivanović (Belgrade, RS), Katarina Lalić (Belgrade, RS), Vojislav Giga (Belgrade, RS), Ivana Burazor (Belgrade, RS), Vesna Stojanov (Belgrade, RS), Tatjana Potpara (Belgrade, RS), Jadranka Dejanović (Novi Sad, RS)

Prevencija u kliničkoj praksi (10 min)
Vojislav Giga (Belgrade, RS)

Prevencija kod naizgled zdravih osoba (10 min)
Branislava Ivanović (Belgrade, RS)

Smanjenje ASCVD rizika kod bolesnika sa dijabetes melitusom (10 min)
Katarina Lalić (Belgrade, RS)

Smanjenje ASCVD rizika kod bolesnika sa dokazanom ASCVD (10 min)
Ivana Burazor (Belgrade, RS)

12.00-13.30

Regional exchange: bifurcations & left main PCI

My patient with bifurcation PCI in cardiogenic shock: 3 key messages (8 min)
Marko Noč (Ljubljana, SI)

My patient with DK Crush: 3 key messages (8 min)
Tomislav Jakljević (Rijeka, HR)

My patient with TAP: 3 key messages (8 min)
Stefan Mot (Cluj, RO)

My patient with Culotte: 3 key messages (8 min)
Zlatko Mehmedbegović (Belgrade, RS)

My patient with a DCB-treated bifurcation: 3 key messages (8 min)
Đeiti Prvulović (Rijeka, HR)

My patient with 2-stent strategy for LM PCI: 3 key messages (8 min)
Mihajlo Farkić (Belgrade, RS), Dragan Topić (Belgrade, RS)

My patient with LM trifurcation PCI: 3 key messages (8 min)
Mila Kovačević (Novi Sad, RS)

13.30-13.45

New CTO guide wires

Speaker: Hambardzumyan Karen (Yerevan, AM)

Sponsored by Aptus

14.00-15.30Regional exchange: CTO

My patient with antegrade CTO PCI (8 min)
Valery Gelev (Sofia, BG)

My patient with retrograde CTO PCI (8 min)
Nikola Jagić (Belgrade, RS)

My patient with a calcified chronic total occlusion (8 min)
Imre Ungi (Budapest, HU)

My patient with in-stent chronic total occlusion (8 min)
Nenad Božinović (Niš, RS), Zoran Perišić (Niš, RS)

My patient with ultra-low contract percutaneous revascularization of chronic total occlusion (8 min)
Lampros Michalis (Ioannina, GR), Dimitrios Karmpaliotis (New York, US)

CTO cases with failed attempts (8 min)
Siniša Stojković (Belgrade, RS)