2021

← All Categories

SINERGY 2021 - Welcome
Welcome Goran Stanković (Belgrade, RS), ...
SINERGY 2021 - Urgentna kardiološka stanja - izazovi i rešenja
(SINERGIJA & prijatelji – u saradnji sa ...
SINERGY 2021 - Mala škola aritmologije: Amiodaron i hipertireoza
Predsedavajući: Nebojša Mujović (Belgrade, ...
SINERGY 2021 - ESC preporuke za srčanu insuficijenciju
ESC preporuke za srčanu insuficijenciju ...
SINERGY 2021 - Dapagliflozin lek prve linije u terapiji HFrEF
Moderator: Goran Stanković (Belgrade, RS) ...
SINERGY 2021 - Novosti sa kongresa ESC 2021
Predsedavajući: Goran Stanković (Belgrade, ...
SINERGY 2021 - Apiksaban nakon PCI u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Predavači: Goran Stanković (Belgrade, RS), ...
SINERGY 2021 - EBC Main & DK Crush V – are they complementary?
Moderators: Goran Stanković (Belgrade, RS), ...
SINERGY 2021 - Challenges and solutions in contemporary LM PCI
Moderators: Yves Louvard (Paris, FR), Jens ...

Page 1 of 2

Sub Categories