AFib

SINERGY 2020 - Novosti u kliničkoj kardiologiji
52:52
Update in clinical cardiology / Novosti u ...
SINERGY 2020 - Nove ESC preporuke u kliničkoj praksi
New ESC guidelines in clinical context / Nove ...
SINERGY 2021 - Mala škola aritmologije: Amiodaron i hipertireoza
Predsedavajući: Nebojša Mujović (Belgrade, ...
SINERGY 2021 - Apiksaban nakon PCI u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Predavači: Goran Stanković (Belgrade, RS), ...