SCAD Case 3, part 1

Pacijentkinja 43 godine

Bol u grudima po tipu stezanja, sa propagacijom u levo rame, koji se javio u miru 2h pre prijema na IKVB “Dedinje”
Lična anamneza; Hipertoničar, TA dobro regulisana propisanom terapijom. Pozitivna porodična anamneza na KVB, pušač.

Na prijemu kardiopulmonalno kompenzovana, navodi bol u grudima umerenog intenziteta
TA: 155/100mmHg

U laboratorijskim analizama: CK 85, CKMB 19, hsTn 215 / nakon 6h:  CK 1609, CKMB 177, hsTn 51548  

EKG:

SCAD kroz vreme, treci deo

Prvi deo slučaja možete pogledati OVDE

Drugi deo slučaja možete pogledati OVDE

Bolesnici je nastavljena terapija Clopidogrelom, iz terapije isključen Farin.

Nakon 1 meseca od isključivanja Farina ponovljena je koronarografija; nema koronarografskih znakova za disekciju koronarne arterije.

Sumnja na SCAD

Bolesnica stara 45 godina
Bol u grudima iza grudne kosti, koji se širi u levu ruku koja trne, trajanja do sat vremena, prvi put u životu, u mirovanju.
Faktor rizika za KVB: Pušač
Kardiopulmonalno kompenzovana, TA 150/90mmHg

EKG: sinusni ritam, fr 70/min, bez ST i T promena

Sumnja na SCAD

Bolesnica stara 45 godina
Bol u grudima iza grudne kosti, koji se širi u levu ruku koja trne, trajanja do sat vremena, prvi put u životu, u mirovanju.
Faktor rizika za KVB: Pušač
Kardiopulmonalno kompenzovana, TA 150/90mmHg

EKG: sinusni ritam, fr 70/min, bez ST i T promena