Prvi deo slučaja možete pogledati OVDE

Odlučili smo se za konzervativni pristup lečenja.

Bez obzira što je primila fibrinolizu, konzesus MEDIKAMENTNOG lečenja SCAD u AIM je jedan antitrombocitni lek

Duže zadržavanje pacijenata u bolnici ( najmanje 5 do 7 dana zbog praćenja)

Bolesnica je otpuštena sa terapijom Clopidogrel+Farin.

Nakon 3 meseca je ponovljena angiografija na kojoj i dalje perzistira SCAD. Ehokardiografski nešto manji tromb u vrhu leve komore.

.

Nakon 12 meseci i dalje SCAD bez tromba u vrhu LK.

Da li biste sada implantirali stent?
Koju bi terapiju dali?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*