Sumnja na SCAD

Bolesnica stara 45 godina
Bol u grudima iza grudne kosti, koji se širi u levu ruku koja trne, trajanja do sat vremena, prvi put u životu, u mirovanju.
Faktor rizika za KVB: Pušač
Kardiopulmonalno kompenzovana, TA 150/90mmHg

EKG: sinusni ritam, fr 70/min, bez ST i T promena